Poradenství

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Školní poradenské pracoviště poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016, ve znění dalších předpisů.

V rámci své pracovní činnosti se musí ŠPP řídit ustanoveními Evropské komise GDPR, které vešlo v platnost v květnu 2018.

ŠPP je přímo podřízeno řediteli školy.

Poradenské služby škola poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, odlišným mateřským jazykem a s odlišnými životními podmínkami,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • mediaci v komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními a při zprostředkování kontaktu mezi rodiči a ŠPZ
 • archivace dokumentů o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovníci poskytující služby

Poradenské služby budou zajišťovat tito pracovníci školy:

 

Speciální pedagog

Mgr. Eva Kulichová

kulichova@skola-kbely.cz

místnost č. 105-Stará budova, 1.patro

 

Výchovný a karierový poradce

Petr Šeda
seda@skola-kbely.cz

kancelář č.8 (hlavni budova, 1.patro)

 

Školní psycholog

Bc. Milan Durchánek

durchanek@skola-kbely.cz

místnost č. 49-Stará budova, 1.patro

 

Sociální pedagog

Mgr. et Mgr. Veronika Boussag

+420 605 000 557S

boussag@skola-kbely.cz

místnost č. 8-Stará budova, přízem

 

Školní metodik prevence

Ing. Pavel Richter

richter@skola-kbely.cz

kancelář č. 9 (hlavní budova, 1. patro)

 

Stránka

Publikována: 1.11.2014

Naposled upravena: 21.1.2020

Kalendář

Úterý, 28.1., svátek má Otýlie
leden 2020
po út st čt so ne
30 31 1

St - 1.1.2020

Vánoční prázdniny

2

Čt - 2.1.2020

Vánoční prázdniny

3

Pá - 3.1.2020

Vánoční prázdniny

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14

Út - 14.1.2020

Volby do školské rady

16:00 - 18:00

15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nejbližší akce školy

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020