Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Veronika Černá
+420 734 751 308
cerna@skola-kbely.cz

 

Poskytované služby:

  • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

  • spolupráce s institucemi (Magistrát města Praha, Policie ČR, Obvodní soud Praha, lékaři)

  • profesní orientace žáků

  • evidence přihlášek žáků na střední školy a střední odborná učiliště

  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a sledování talentovaných a nadaných žáků

  • ve spolupráci s třídními učiteli individuální pohovory/výchovné komise se zákonnými zástupci žáků s výukové a výchovné problémy

  • ve spolupráci se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a návrhy opatření pro jejich eliminaci

  • ve spolupráci se speciálním pedagogem podíl na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

  • ve spolupráci se školním metodikem prevence evidence neomluvené absence žáků, ohlašování neomluvené absence a konzultace s pracovníky příslušného odboru Magistrátu města Praha

 

Důležité odkazy:

Atlas školství (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.atlasskolstvi.cz/

Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol

Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

Adresář škol na MŠMT

http://rejskol.msmt.cz/

 

 
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

 

Důležité termíny

31. října

pro obory s talentovou zkouškou- zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu 2018

obory s TZ – poslední termín pro podání přihlášky

 

obory s TZ – nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna 2019

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s TZ v 1. kole

2. - 15. února 2019

termín pro konání TZ pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna 2019

termín pro konání TZ v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení

20. ledna 2019

nejpozdější datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

15. února 2019

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě TZ 

20. února 2019

nejpozdější datum pro zaslání výsledku TZ pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

31. ledna 2019

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

1. března 2019

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března 2019

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

12. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (1. termín)

15. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (2. termín)

16. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (1. termín)

17. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (2. termín)

3. května 2019

nejpozdější termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (1. termín)

14. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení (2. termín)

 

 

 
 

Stránka

Publikována: 1.11.2014

Naposled upravena: 14.10.2018

Kalendář

Pondělí, 17.12., svátek má Daniel
prosinec 2018
po út st čt so ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4

Út - 4.12.2018

Vánoční jarmark

16:00 - 18:00 (Ve škole, Web)

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 17:30 (Rodiče, Web)

Setkání důvěrníků s ředitelem školy.

5 6 7 8 9
10 11

Út - 11.12.2018

Rodičovská kavárna

18:00 - 20:00 (Web)

12 13 14 15 16
17

Po - 17.12.2018

Vánoční hvězdy - generální zkouška

(Ve škole, Web)

18

Út - 18.12.2018

Vánoční hvězdy - představení pro rodiče

17:00 - 18:00 (Ve škole, Web)

19

St - 19.12.2018

Projektový den

(Ve škole, Web)

Výuka:

1. – 4. třídy: cca 4 vyučovací hodiny

5. – 9. třídy: cca 5 vyučovacích hodin

Konkrétní časy ukončení budou stanoveny dle kapacity školní jídelny. Rozpis bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Pokud by došlo ke změnám, rodiče budou informováni prostřednictvím ŽK a webových stránek školy.

20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nejbližší akce školy

Pondělí 17.12.
Vánoční hvězdy - generální zkouška

Úterý 18.12.

Středa 19.12.
Projektový den
Výuka: 1. – 4. třídy: cca 4 vyučovací hodiny 5. – 9. třídy: cca 5 vyučovacích hodin Konkrétní časy ukončení budou stanoveny dle kapacity školní jídelny. Rozpis bude zveřejněn na webových stránkách školy. Pokud by došlo ke změnám, rodiče budou informováni prostřednictvím ŽK a webových stránek školy.

Čtvrtek 3.1.
Ředitelské volno

Pátek 4.1.
Ředitelské volno

Termíny prázdnin a svátků

3. 9. 2018 Začátek školního roku
28. 9. 2018 Den české státnosti
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 Nástup do školy po Vánocích
31. 1. 2019 Konec 1. pololetí
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
18. 2. – 22. 2. 2019 Jarní prázdniny
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 Velký pátek
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 Svátek práce
8. 5. 2019 Den vítězství
28. 6. 2019 Konec školního roku
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 Začátek školního roku 2019/2020