Škola v pohybu

Publikováno: 25. 2. 2021

 tělesnou výchovou a spontánním, nebo i organizovaným pohybem dětí je to poslední dobou kvůli vládním opatřením před COVID-19 špatné, a zejména nám tělocvikářům a sportovcům výrazně omezuje, ba znemožňuje, sportovní metodickou činnost. Proto jsme se na škole rozhodli zkusit uvést v život několik tělovýchovných aktivit zaměřených na pohyb žáků v lockdownu. Představme si první tři projekty.

Škola v pohybu

1) Tělovýchovné desetiminutovky

První z našich aktivit jsou zdravotní tělovýchovné desetiminutovky. Je to krátký soubor cviků, které s dětmi cvičí učitel distančně ON-LINE a po několika zkušebních hodinách již máme dobrou praxi i know-how, jak s dětmi na dálku distančně cvičit.

Některé třídy se již zapojily a postupem času se pokusíme zapojit i další. Jako hlavní místnost pro cvičení používáme gymnastický sál, kde jsme zprovoznili slepou počítačovou zásuvku a kde je rovněž dostatek světla pro webovou kameru. Cvičení je zaměřeno hlavně na protažení a krátká kompenzační cviky, máme ale v plánu i specializovaná posilovací cvičení. Nic však není hned, vše chce čas.

 

2) Albrechtický desetiboj

Kontaktovali jsme vývojáře zážitkových her TerraHunt (terrahunt.com) a poprosili jsme ho, zda bychom mohli použít jejich mobilní aplikaci za účelem vytvoření tělovýchovných nebo vědomostních zážitkových outdoorových her pro naše žáky ZŠ, či lokální sportovní oddíly, které naši žáci navštěvují. Náhoda tomu chtěla, že jsme se trefili do období, kdy firma uvolnila pro potřeby základních a středních škol svou aplikaci pro nekomerční použití zdarma, a tak jsme vytvořili několik prvních tělovýchovných her pod názvem Albrechtický desetiboj, situovaný do Centrálního parku ve Kbelích.

Jak se taková hra v našich podmínkách hraje?

 • S pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Android je potřeba dojít do Centrálního parku ve Kbelích, kde se hra spustí a účastník probíhá kontrolní body v mapce, plní předdefinované úkoly (jako jsou například kliky, podřepy s výskokem absolvování trasy v lanovém parku a podobně) a jeho výsledky se zapisují do celkového pořadí. Kromě fyzických úkolů jsme do hry zařadili i tři vědomostní hádanky. Dvě se týkají historie školy ve Kbelích a jedna je taková „fun“.
 • Hráč si nejprve musí stáhnout do svého mobilu, či tabletu s operačním systémem Android 6 a vyšší aplikaci TerraHunt.
 • následně po spuštění aplikace, a aktivaci svého účtu přihlášením, se zapne hra naskenováním QR kódu, nebo zadáním přístupového kódu 602fedef1d08e,
  QR kód Albrechtický desetiboj
 • hráči pak procházejí, v lepším případě probíhají, mezi jednotlivými stanovišti na mapce v Centrálním parku a plní úkoly,
 • pořadí je zapisováno do výsledkové tabulky,
 • nešvindluj, hraj fér.

Pro majitele telefonů s operačním systémem iOS jsme se pokusili nastavit Albrechtický desetiboj pod jinou aplikací na platformě hunter.games.cz.V tomto případě to funguje jinak, než u TerraHunter, protože je potřeba si „zážitkovou hru“ Albrechtický desetiboj „koupit“ na https://eshop.hunter.games/cs/game/detail/desetiboj-kbely-717. Je sice zdarma, neboť stojí 0,-, ale principem je, že díky "zakoupení" této hry získáte na svůj emailový účet přístupové údaje do hry a po stažení aplikace a přihlášení lze pak v Centrálním parku Kbely obíhat deseti bojové stanoviště. Aplikace by měla fungovat i pro Android.

 

3) VÝZVA: Běž ven, vůbec neváhej, svému zdraví pomáhej! Kdo se venku pohybuje, imunitu posiluje!

Pokud žák neholduje mobilním aplikacím, nebo nemá možnost si desetiboj zahrát, je tu možnost zúčastnit se sice listopadové, ale stále aktuální pohybové venkovní výzvy. Původně byla tato výzva určena pro žáky 4. třídy, ale dá se aplikovat na jakoukoliv třídu, ba věk. V případě zapojení má účastník na splnění úkolů tři týdny. Vždy na začátku týdne si žák vybere dva až tři úkoly, a na konci týdne pošle svému učiteli tělesné výchovy informaci, zda se jim povedlo úkol splnit a v jakém rozsahu. Úkoly byly následující:

 1. Procházkou či na kole po dětských hřištích ve Kbelích – víš, kolik jich je, a kde se přesně nacházejí? Zkus je všechny vypátrat (malá nápověda, je jich více než 10 (buď pošli fotky sebe u hřiště nebo názvy ulic),
 2. vyběhni 3x za sebou kopec od památníku k altánku (nachází se za Billou z její zadní části zásobovaní),
 3. ručkuj v Centrálním parku Kbely na workstreetovém hřišti (vylez po zebřinách, ručkuj až na konec, seskoč),
 4. 2x oběhni rybník, který se nachází vedle památníku, pod kopcem s altánkem, za Billou,
 5. 2x projdi lanovou dráhu bez dotyku země, kterou najdeš pod vlakovým nádražím Kbely,
 6. skoč snožmo do dálky a změř si to, máš 3 pokusy, zapiš ten nejlepší – skok do dálky najdeš u nově zrekonstruovaného hřiště Erka,
 7. přitáhni se 2x na hrazdě, uchop hrazdu podhmatem, palce proti prstům, prsty ruky směrují k tělu, nohy se nedotýkají země – hrazda je u hřiště Erka nebo v Centrálním parku Kbely,
 8. zahraj si s někým hru zvaná "čára". Najdi 3 kamínky, vyznač startovní čáru, od ní odkrokuj 5 kroků vpřed a udělej další čáru. Ze startovní čáry házíš 3x za sebou kamínkem, co nejblíže k vytýčené čáře. Vyhrává, kdo čáru trefí, či kdo je jí nejblíže,
 9. najdi si munici (šišky, kamínky, kaštany, žaludy, co je k dispozici, 10ks), najdi si vhodný strom jako terč. Odkrokuj si od něj 6 kroků, vyznač klacíkem a z toho místa se snaž zasáhnout strom. Zapiš počet úspěšných zásahů,
 10. vymysli nějaký jiný cvik, sportovní činnost a splň ji.

Rozhodně v době COVIDové nechceme čekat, až se opatření rozvolní, ale naopak, chceme být aktivní a zkusit děti motivovat, podpořit, protože si jsme vědomi, že to není pro ně lehké a trocha toho povyražení a pohybu na čerstvém vzduchu může přispět k dobré náladě.