Kontakty

Ředitel školy

Zástupce ředitele školy

Eva Kulichová zástupce ředitele pro II. stupeň, speciální pedagog

Jarmila Rambousková zástupce ředitele pro 1. - 3. ročníky, třídní učitelka 3.D

Petr Šeda zástupce ředitele pro 4. - 5. ročníky a školní družinu, výchovný poradce pro 1. stupeň, třídní učitel 4.B

Kancelář

Ekonom školy

Speciální pedagog

Školní metodik prevence

Pavel Richter třídní učitel 8.D, metodik prevence

Výchovný poradce

Jana Malá vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, třídní učitelka 3.A

Petr Šeda zástupce ředitele pro 4. - 5. ročníky a školní družinu, výchovný poradce pro 1. stupeň, třídní učitel 4.B

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní družiny

Vedoucí sportovní haly

Robert Tříska vedoucí sportovní haly

Referent majetkové správy

Školník

Třídní učitelé

Alena Raková třídní učitelka 5.C

Jakub Nový třídní učitel 6.D

Jan Fiala třídní učitel 5.A

Jan Gerhardt třídní učitel 7. A

Jana Březinová třídní učitelka 1.A

Jana Malá třídní učitelka 3.A, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Jarmila Rambousková zástupce ředitele pro 1. - 3. ročníky, třídní učitelka 3.D

Jaroslava Vacková třídní učitelka 3.F

Klára Lehká třídní učitelka 4.C

Lenka Rapantová třídní učitelka 7. D

Leoš Tuček třídní učitel 6.C

Lucie Jílková třídní učitelka 2.C

Marie Nováková třídní učitelka 9. C

Martin Novák třídní učitel 4.D

Pavel Richter metodik prevence, třídní učitel 8. D

Petr Šeda zástupce ředitele pro 4. - 5. ročníky a školní družinu, výchovný poradce pro 1. stupeň, třídní učitel 4.B

Petra Šmoková třídní učitelka 8. C

Šárka Hroudová třídní učitelka 3.E

Soňa Steklá třídní učitelka 4.A

Veronika Boussag třídní učitelka 5.B

Učitelé

Pároví učitelé

Asistenti pedagoga

Školní družina

Školská rada