O škole

O škole

Naše škola je plně organizovanou školou s 1. a 2. stupněm, která nabízí svým žákům klasické i alternativní výukové metody. Součástí školy je i školní družina.

Pro všechny žáky se snažíme vytvářet ve škole hezké a podnětné prostředí, kdy důraz klademe zejména na vztahy mezi žáky, což pomáhá rozvíjet bezkonfliktní atmosféru ve třídách. Usilujeme o to, aby škola fungovala ke vší spokojenosti, což se neobejde bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů. Chápeme školu jako živý organizmus a jako věc veřejnou. Její vývoj nám není lhostejný. Pomozte ji tvořit spolu s námi.

Momentálně využíváme 3 budovy:

  • hlavní budovu (4. - 9. třídy, tělocvična, gymnastický sál, odborné učebny, školní jídelna) - vchod z ulice Albrechtická,
  • novou budovu (0. - 3. třídy, školní jídelna) - vchod z ulice Toužimská,
  • budovu školní družiny - vchod z ulice Železnobrodská.

K dispozici jsou pro výuku i školní družinu zahrady okolo všech tříd budov školy. Na zahradě u hlavní budovy průběžně vznikají ve spolupráci s rodiči žáků herní i výukové prvky.