JAK SE PŘIHLÁSÍM NA STŘEDNÍ ŠKOLU A VÍCELETÉ GYMNÁZIUM

Publikováno: 4. 1. 2023

Dobrý den, vážení rodiče,

nastal čas, kdy si většina z vás klade otázku: „Jak přihlásit děti na střední školu a víceleté gymnázium?“ Protože bychom vám rádi v této záležitosti pomohli, připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací, na které se nyní pojďme společně podívat.

V prvním kole přijímaček si můžete podat dvě přihlášky ke studiu, například si zvolíte jeden obor na dvou školách nebo dva různé obory v jedné škole nebo dva různé školní vzdělávací programy (zaměření) jednoho oboru, a to kdekoli v České republice. Termíny pro jejich podání do 1. kola přijímaček jsou závazné pro všechny obory i školy. Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis. Pořadí škol na přihlášce neovlivňuje průběh přijímacího řízení.

Přihlášky na střední školu připravuje ve spolupráci s žáky, rodiči a třídními učiteli výchovný poradce. Ten přihlášku vyplní na základě zaslaných informací od zákonného zástupce, viz přiložená tabulka.

 

Pro případné dotazy či doplňující otázky jsme pro vás připravili možnost zúčastnit se schůzky s výchovnými poradci. Ta se uskuteční v úterý 10. ledna od 17 h v prostorách školní jídelny (vstup z ulice Albrechtická).

 

Termín pro odevzdání přílohy Podklady pro vyhotovení PŘÍHLÁŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU ve střední škole je nejpozději do 20. ledna 2023 v případě, že se zákonní zástupci s výchovným poradcem nedomluvili jinak.

Nezapomeňte, že pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíte zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je-li vyjádření delší, přiložte ho k přihlášce v ověřené kopii (ověření provedou na každé poště).

Přihlášku zákonní zástupci mohou na střední školy poslat prostřednictvím České pošty nebo odevzdat osobně. Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději 1. 3. 2023.

Za školní poradenské pracoviště a s přáním úspěšného dne Petr Šeda.