ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY | POHÁDKOVÁ BOJOVKA

Publikováno: 23. 6. 2022

Prvňáčci oslavují konec jejich prvního školního roku. 

23. 6. 2022 jsme s kolegyněmi uspořádaly pohádkovou bojovku pro děti. Chtěly jsme se dozvědět, zda byly během školního roku pozorné a něco si zapamatovaly. Na děti čekalo 10 otázek, kdy každá z nich se týkala jednoho měsíce ve školní družině, který byl zaměřen na různé druhy pohádek ( kreslené, hrané, komiksy, veršované, Večerníčky atd.). Děti nás mile překvapily a jejich odpovědi byly v převážné většině správné. Na památku si domů odnesly pamětní list, po sportovním výkonu se posilnily sladkou odměnou a ochladily se v horkém počasí naší vodní hadicovou chobotnicí. Den se krásně vydařil a dlouho na něj budeme vzpomínat.