Informace z Rady MČ Praha 19

Publikováno: 1. 7. 2022

Vážení a milí rodiče, vážení zaměstnanci Základní školy Praha - Kbely,

dovolte nám, abychom vám všem ze srdce poděkovali za uplynulý školní rok, který konečně dovolil mít žáky více ve školních lavicích než doma při "online" výuce. Vám všem patří velké poděkování za velkou trpělivost a spolupráci, bez které by toto nebylo možné. 

Jak jistě víte, na konci dubna 2022 proběhlo výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Kbely. I přes složitou situaci, která je popsána níže, nám dovolte všem pedagogům poděkovat za to, jak celou situaci zvládli a dotáhli školní rok do zdárného konce, jehož vyvrcholením byla krásná zahradní slavnost. Rovněž příprava na nový školní rok, ve kterém škola přivítá velké množství nových prvňáčků, jede dle plánu. A za to všem moc děkujeme. Nejdůležitější informace rodiče budoucích prvňáčků již mají. Vědí, do které třídy a ke které paní učitelce noví školáci v září nastoupí. 

Informace z Rady MČ Praha 19

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Kbely, které se konalo dne 20. 4. 2022, nebylo možné uzavřít v původně plánovaném termínu z důvodu podání stížnosti - podnětu ze strany ČSI (Česká školská inspekce). Bohužel do konce školního roku jsme nedostali jasné vyjádření, na základě, kterého by Rada MČ mohla rozhodnout a oficiálně uzavřít výběrové řízení. Navazuje kontrola Oblastního inspektorátu práce, která nebude ukončena dříve než 19. 7. 2022. Mimo výše uvedené nařídil starosta MČ Praha 19 provést audit ve všech příspěvkových organizacích (MŠ Letců, MŠ Albrechtická a ZŠ Kbely), ve kterých bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozice ředitele/ředitelky.

Výsledky auditu ze ZŠ Kbely byly předány řediteli školy, který má právo se vyjádřit k nalezeným zjištěním nejpozději do 1. 7. 2022. Auditní skupina poté vydá doporučení Radě MČ Praha 19, která přijme další opatření bez zbytečného odkladu. O výsledku bude veřejnost informována neprodleně.

Všem vám přejeme krásné prázdniny.

Rada MČ Praha 19