Kandidáti do školské rady se představují

Publikováno: 6. 12. 2019

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady proběhnou dne 19. 12. 2019 v době od 16 do 18 hodin ve třídě 9. B v přízemí hlavní budovy.

Všichni kandidáti dostali prostor, aby se voličům na tomto místě představili. 

Seznamte se tedy s následujícími devíti kantidáty:

FISCHEROVÁ Kateřina

HAZLBAUER Jan

HOLEČKOVÁ Marcela

LORENC David

PAVEL Vítězslav

RAIBROVÁ Lucie

ŠÉDOVÁ Michaela

ŠTEFKOVÁ Jaroslava

ŠTĚDRÁ Alžběta

 

FISCHEROVÁ KATEŘINA

Žiju ve Kbelích již více než 10 let, v současné době mám dceru na prvním stupni ZŠ a syna v mateřské škole. 

V mateřské škole jsem členkou výboru SRPŠ a vnímám tím důležitost aktivní spolupráce zástupců rodičů nejen s vedením školy, ale v případě školské rady i komunikace se zástupci zřizovatele.

 

HAZLBAUER JAN

Jan Hazlbauer (nar. 1981)

Na základní škole mám již všechny své tři děti, a tak mi na její kvalitě a budoucnosti velmi záleží. Ačkoli momentálně ve školství nepracuju, vzděláním jsem pedagog a po mnoho let jsem i jako učitel působil na škole základní, střední i vysoké. Zažil jsem prostředí i státní i soukromé školy. Nyní působím v oddělení rozvoje obchodu ve společnosti působící v IT oblasti. 

V minulosti jsem byl členem komise školství a v jednom období také školské rady, tehdy za zřizovatele. Mým cílem v případě zvolení je vystupovat ve školské radě aktivně a hájit zájmy rodičů a dětí, přispívat svými znalostmi a zkušeností, k tomu, aby škola měla nejlepší podmínky ke kvalitní výuce. Rád bych otevřeným způsobem informoval rodičovskou veřejnost a byl rodičům spojkou, pomocí níž by mohli vznášet své podněty ke škole.

 

HOLEČKOVÁ MARCELA

Aktuálně jsem rodičem spokojené prvňačky a musím říct, že i já mám ze školy radost. Na rozdíl od předchozích let, kdy jsem na kbelských  hřištích ve skupinách matek slýchala hororové story o tom, jak odchází učitelé a vše je rozkladu. Mám už i jako přímý účastník pocit, že nyní vše funguje a ráda bych se na rozkvětu naší školy i aktivněji podílela. 

Moje jméno je Marcela Holečková, je mi 33 let, jsem matka dvou dětí - 6 a 3 roky a hrdá Kbelská náplava (10 let). Skoro 15 let pracuji v marketingu a mám zkušenosti i s kreativou a grafikou. Myslím, že právě kreativní potenciál je velkým přínosem i do běžných záležitostí a řešení věcí. Školu chci vnímat jako rovnocenného partnera a místo, kam budu své děti posílat bez obav a s důvěrou. A ať už se ve školské radě řeší/bude řešit cokoliv jsem zastáncem rozumného přístupu a vzájemné dohody. Budu ráda pokud se budu moci zapojit aktivně být součástí instituce, kde moje dcera tráví tolik hodin denně. 

 

LORENC DAVID

Dobrý den, mé jméno je David Lorenc, jsem otcem jednoho prvňáčka a o něco menších dvojčat. S rodinou bydlíme ve Kbelích od roku 2008. Podnikám v oblasti financí a realit.
Mnozí z vás mě znají z mého působení v MŠ Albrechtická v roli předsedy SRPDŠ a zároveň jako „duchovního otce“ měsíčníku Albrechtíček či iniciátora výstavby nového školkového hřiště, které se bude do své finální podoby realizovat v roce 2020.
V podobném duchu bych rád přidal ruku k dílu i ve školské komisi. Budu rád za vaši podporu.

 

PAVEL VÍTĚZSLAV

Vítězslav Pavel 41 let

Manager rozvoje v mezinárodní společnosti.

Na naší škole jsem studoval do 7. třídy, poté jsme s rodiči odjeli na 8 let do zahraničí, kde jsem dokončil středoškolské vzdělání. Poté jsem několik let pracoval ve Francii a ve Švédsku.

Od svých 25-ti let jsem znovu "Kbelákem" a společně se ženou, se kterou jsem přes 20 let, vychováme dvě děti. Můj syn v letošním roce přešel na 6-ti leté gymnázium a má dcera půjde v příštím roce na druhý stupeň Kbelské školy.

Rád bych, aby Kbelská škola byla místem, kde by všechny děti a rodiče rádi setrvali až do deváté třídy, a nehledali jiné alternativy v okolí nebo přestupovali na víceletá gymnázia, a aby tomu adekvátně odpovídali podmínky vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že pocházím z učitelské rodiny, je vzdělávání jedním z mých hlavních témat každodenního života. Rád bych přispěl svými zkušenostmi a svou kreativitou k vytváření příjemného prostředí s kvalitní výukou a jasnou vizí vzdělávání ve Kbelích. Vím, že na škole učí mnoho nadšených vynikajících pedagogů, družinářek, příjemných kuchařek a jiných zaměstnanců. Chtěl bych, aby tito lidé byli na naši školu hrdí a byli vynikající referencí pro další případný nábor zaměstnanců. V dnešní době je tato profese čím dál těžší a nedoceněná, proto bych se rád v rámci školské rady aktivně podílel na rozšiřování vzdělávacích programů a pracoval na koncepčním rozvoji naší školy.

 

RAIBROVÁ LUCIE

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Raibrová a ráda bych se ucházela o členství ve školské radě.

Můj syn chodí do třídy 3. B a dcera se nyní připravuje na školní docházku v jedné z předškolních tříd v MŠ Letců.

Je mi 35 let a už při studiu Střední školy sociálně právní jsem se věnovala práci s dětmi. Teď, když mám své vlastní, bych s chutí a elánem velice ráda přispěla svou účastí na chodu naší ZŠ Albrechtická.

Mám dobré organizační a komunikační schopnosti. Jsem empatická, umím naslouchat, zároveň dokáži říct svůj názor a jsem otevřená diskuzím na různá témata. Nemám ráda lhostejnost a neférové jednání.

Nevím, zda to sem patří, ale uvedu i své záliby. Jsou jimi jezdectví, hudba a kultura obecně. Kromě své rodiny miluji také jídlo a legraci.

V rámci třídy mého syna se jako dobrovolník účastním různých akcí a ráda pomohu našemu panu učiteli, když je třeba.

Děkuji Vám za to, že jste dočetli až sem, a za případnou volbu.

Lucie Raibrová

 

ŠÉDOVÁ MICHAELA

Jmenuji se Michaela Šédová, mé dvě dcery navštěvují ZŠ Albrechtická.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, pobývala jsem na studijních i pracovních stážích v zahraničí, které mě inspirovaly a stále inspirují ke změnám v českém školství, které jsou nezbytné. Vnímám jako velmi podstatné, aby škola připravovala naše děti na život v budoucnosti a ne v minulosti.

Kandiduji do školské rady, jelikož tuto instituci nevnímám jako administrativní a byrokratickou nadbytečnost, ale užitečnou a přínosnou, protože se jejím prostřednictvím učitelé, rodiče  a zřizovatelé mohou podílet na správě školy. 

Máme tak možnost účastnit se formování podoby školy tak, aby vyhovovala našim dětem i nám  samotným.

Ráda bych uplatnila své zkušenosti z komunální politiky i z oblasti školství.

 

Michaela Šédová 

(Nastuneaková)

 

ŠTEFKOVÁ JAROSLAVA

Jmenuji se Jaroslava Štefková a ráda bych se ucházeka o místo ve školském výboru ZŠ Albrechtická. Velmi dlouho jsem studovala PF UK, abych ve výsledku zdárně završila svou akademickou kariéru absolvováním FSV UK (magisterské studium).
Celou svou profesní kariéru jsem pracovala v advokátních kancelářích, či na pozicících, kde jsem mohla zúročit nějaké právní povědomí a znalosti. V současné době pracuji ve velké americké IT firmě, a profesně směřuji jinam.
Bydlím ve Kbelích, kde jsem předseda domu (24 bytových jednotek), již 2. funkční období. Tato pozice vyžaduje zpracování nových informací, často velmi technického rázu, schopnost ekonomicky vyhodnocovat, právní znalosti, a také organizační talent, toto v součinnosti s různými typy lidí ze širokého spektra (různé věkové vrstvy, vzdělání, osobnostní zaměření atp.).
Výše uvedené zkušenosti, chuť a elán bych mohla nabídnout při výkonu funkce člena školské rady.
Důvodem proč bych chtěla kandidovat je případná možnost ovlivnit chod školy ZŠ Albrechtická (alespoň v nějakém rozsahu, případné její směřování v mantinelech, které jsou dány.......).
Informace týkající se volnočasových aktivit: dříve aktivně sport, nyní již jen rekreačně; návštěva výstav, koncertů, četba knih, všeobecný rozhled, tzv. open mind.

 

ŠTĚDRÁ ALŽBĚTA

Ing. Alžběta Štědrá        

Vážení rodiče,

ve Kbelích bydlím 12 let. Líbí se mi naše městská část, která kombinuje prvky hlavního města a komunitního prostředí vhodného pro rodiny s dětmi. Jsem maminkou dvou dětí a jsem vdaná. Mé děti navštěvují Základní školu Albrechtická.
Své zkušenosti a schopnosti se mi daří uplatňovat v našem kbelském Pralese, kde působím jako lektorka environmentální výchovy. Práce s dětmi mě zde velmi baví. Se školou úzce spolupracuji na vzdělávání dětí se specifickými potřebami.

Jsem také třídní důvěrnice a členka SRPŠ.


Kvalitní vzdělávání ve Kbelích
Jelikož jsem se vždy snažila o progresi, je mi sympatické moderní pojetí školy. A i to, že rodiče mohou být vyslyšeni.
Je pro mě prioritou, aby děti byly na kbelské škole spokojené. Aby měly možnost si vybrat z široké nabídky poskytované školou. A aby děti učili spokojení učitelé, protože jejich práce si velice vážím.


Důvody mé kandidatury do školské rady
I nadále budu usilovat o to, aby kbelská škola kvalitně a moderně vzdělávala spokojené žáky. A při tom si udržela otevřené konstruktivní prostředí.