Květnový celoškolní projektový den v režii jednotlivých tříd

Publikováno: 13. 5. 2024

Ve čtvrtek 9. května proběhl na škole další celoškolní projektový den, který tentokrát proběhl v každé třídě individuálně. Některé třídy se věnovaly rozvoji digitálních kompetencí, některé se věnovaly vlastivědným a přírodovědným aktivitám, jiné absolvovaly preventivní programy či aktivity podporující well-being. Důležitá byla také schůzka žáků, kteří absolvovali program ERASMUS+. Dávali dohromady výstupy a závěry, které v budoucnu představí svým spolužákům na škole.

Květnový celoškolní projektový den v režii jednotlivých tříd