Newsletter č. 14

Publikováno: 4. 2. 2024

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

vstoupili jsme do nového roku a již v lednu se ve škole udála spousta zajímavých věcí, se kterými si vás dovolím seznámit. Podíváme se také na to, co nás čeká v nejbližší budoucnosti.

Newsletter č. 14
Téměř kompletní tým Erasmus+ v akci

 

Ve čtvrtek 4. ledna jsme odstartovali schůzkou s rodiči žáků, kteří se hlásí na střední školy. Schůzka byla zaměřená na novou podobu přijímacího řízení. Poskytli jsme rodičům všechny důležité informace a nabídli jim podporu při odesílání elektronických přihlášek na střední školy. Elektronický systém se spustil tento pátek a od pondělí 5. února bude na ty, kteří se přihlásili, čekat po čtyři odpoledne podpora od výchovného poradce Petra Šedy a našeho IT pracovníka Honzy Caise.

Podat úspěšně přihlášku je důležitý krok, ještě důležitější je správný výběr střední školy. S tím našim deváťákům pomáhá pedagogicko-psychologická poradna, kde měl každý žák možnost absolvovat testy a pak individuální konzultaci spolu se svým zákonným zástupcem. Správně se rozhodnout jim mohou pomoct také přijímačky nanečisto. V lednu pro ně naši vyučující češtiny a matematiky připravili již druhý pokus a nyní 9. února je čeká třetí.

V lednu se rozjela i další řada školních akcí a projektů. Některé jsou již tradiční a mezi ně patří lyžařský výcvik pro sedmé třídy, který proběhl hned druhý týden v lednu. Zkušeným lyžařům pak nabízíme lyžařský kurz v Rakousku, ze kterého se žáci vrátili tento pátek. Oba lyžáky měly velké štěstí na počasí a sněhové podmínky a děti si je moc užily. Velký dík za hladký průběh patří našim tělocvikářům v čele s Lucií Ajchlerovou a Dušanem Hrazdírou.

Na osvědčenou tradici navázal také projekt Abeceda peněz, kterým prochází všechny druhé a čtvrté třídy. Ve čtvrtých třídách projekt končí e-jarmarkem, na kterém se děti naučí pracovat s platebními terminály a vytváří svůj třídní e-shop. Tento náročný projekt děláme ve spolupráci s Českou spořitelnou a na starosti ho má můj zástupce Petr Šeda spolu s třídními učitelkami a učiteli druhých a čtvrtých tříd.

Zcela novým projektem, se kterým na škole začínáme, je Erasmus+. Podařilo se nám tento program získat pro náš druhý stupeň a nabídnout ho žákům sedmých a osmých tříd. Zájem mezi dětmi je velký a to i přesto, že se nejedná o žádný výlet. Děti vědí, že se hlásí do studijního projektu, který obnáší jejich aktivní zapojení a bude náročný i na čas. Kromě dětí jsme s Erasmem+ seznámili i rodiče na společné informativní schůzce 25. ledna. Duší celého projektu je naše kolegyně Klára Lehká a ze zapálených kolegyň a kolegů jsme vytvořili tým Erasmus+, který bude s dětmi na projektu pracovat a zároveň je doprovodí na dva studijní pobyty. Od programu si slibujeme, že pomůže našim žákům získat neocenitelné zkušenosti se studijním pobytem v zahraničí. Prohloubí si své jazykové dovednosti, naučí se být platnými členy týmu, naváží spolupráci se žáky ze zahraniční školy a všechny tyto zkušenosti bohatě využijí ve svém dalším studiu.

Erasmus+ bude mít svůj první přípravný den 9. února, kdy se tým sejde s vybranými dětmi a společně začnou pracovat na projektu. Tento pátek bude zatěžkávací zkouškou našich organizačních schopností. Máme celoškolní projektový den. Za ním stojí náš tým ve složení Lucka Kalčíková a Vladimír Stratil. Tentokrát si to opravdu neusnadnili. Naši prvňáčci, druháčci a třeťáčci si otestují své znalosti a dovednosti ve Všeználkovi. Čtvrté třídy mají projekt Abeceda peněz, páté třídy svůj projektový den zaměří na Evropskou unii a naše členství v ní. Druhý stupeň se také rozdělí. Šesté, sedmé a osmé třídy si vyzkouší práci ve skupinkách na odborných stanovištích zaměřených na IT a fyziku. A naši deváťáci si střihnou třetí přijímačky nanečisto.  Držte nám palce.

Na závěr bych vás ráda pozvala na Den otevřených dveří, který chystáme na 14. března. Je primárně určený pro rodiče budoucích prvňáčků, ale smysl má i pro rodiče našich stávajících žáků. Přijďte se podívat, jak s dětmi pracujeme, co nabízíme na prvním a druhém stupni. Myslím, že máme být na co pyšní. Školu se nám daří vybavovat pomůckami, které činí hodiny názornější a zábavnější. A co je nejdůležitější, jsme tým, který v práci s dětmi vidí smysl a radost. Přijďte se sami přesvědčit a zeptat na vše, co vás zajímá.

Za celé vedení školy

Eva Kulichová