Testování ČŠI dopadlo ve Kbelích opět dobře

Publikováno: 6. 6. 2023

Tak jako vloni i letos byla zařazena naše vzdělávací instituce do celorepublikového výběru škol k testování znalostí žáků. V květnu se žáci 9. ročníku účastnili znalostních testů z anglického jazyka a zeměpisu. V obou předmětech si žáci vedli velmi dobře, čímž se dokázali zařadit nad celorepublikový průměr. Svědčí to také o dobře odvedené práci našich vyučujících angličtiny a zeměpisu.

 

Vyhodnocení zeměpisu

Vyhodnocení anglického jazyka