Volby do školské rady

Publikováno: 19. 11. 2019

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady proběhnou dne 19. 12. 2019 v době od 16 do 18 hodin ve třídě 9. B v přízemí hlavní budovy.

Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený tříčlenný přípravný výbor.

Prostřednictvím třídních důvěrníků byli vyzváni rodiče, aby navrhli své zástupce za kandidáty a to do 30. 11. 2019. Následně bude dán kandidátům prostor pro představení se na stránkách školy a dne 19. 12. 2019 bude provedena volba.