Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v uplynulém školním roce 2021/2022

Publikováno: 15. 8. 2022

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

dovolujeme si vás informovat o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v uplynulém školním roce 2021/2022. Vzhledem k faktu, že se jedná o exaktní data, která vypovídají o kvalitě vzdělávání na naší základní škole, shledáváme za důležité vás o této skutečnosti níže informovat.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v uplynulém školním roce 2021/2022

 

Konkrétní rozpad výsledků jednotlivých vzdělávacích oblastí je popsán v níže přiložených grafech (prt sc ze systému InspIS ČŠI), ze kterých lze vyčíst úspěch našich žáků. Ti uspěli v rámci celorepublikového šetření nad průměrem ostatních základních škol. Na základě těchto dat je zřejmé, že se nám dále daří zvyšovat kvalitu vzdělávání. Ta je ukotvena nejen ve znalostech žáků, ale i v osvojených dovednostech, které jsou v souladu se Školním vzdělávacím programem nad celostátním průměrem.

Jako důležité vnímáme zmínit celkový počet zapojených žáků v rámci celé republiky:

 » 50.744 žáků absolvovalo test z českého jazyky,

 » 50.585 žáků absolvovalo test z matematiky,

 » 50.276 žáků absolvovalo test z osvojených dovedností k učení.

Celostátní testování na základních školách bylo realizováno v období 05-06/2022 na úrovni žáků 5. a 9. ročníků. Česká školní inspekce rozhodla, které školy a konkrétní ročníky budou tyto srovnávací testy absolvovat. Na naší škole ČŠI rozhodlo v květnu 2022 o testování žáků 5. tříd. Ti absolvovali ve všech čtyřech 5. třídách testy, které probíhali vždy v čase od 800 do 1230 h.

Zjišťování výsledků vzdělávání žáků bylo složeno ze tří testů. První z českého jazyka, druhý z matematiky a poslední test byl zaměřen na osvojené dovednosti k učení. Každý test byl složen z odlišného počtu zadaných úloh. Průměrný počet cvičení byl 32 úloh.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

a) Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníku základní školy, dovednosti k učení 202205

b) Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníku základní školy, český jazyk 202205

c) Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníku základní školy, matematika 202205