Výsledky voleb do školské rady

Publikováno: 28. 12. 2019

19. prosince 2019 proběhly volby zástupců nezletilých žáků do Školské rady Základní školy Praha Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00. Celkem hlasovalo 111 z 801  oprávněných voličů. 

 

VOLEBNÍ KOMISE

členové volební komise: 

Jana Březinová 

Kateřina Skořepová

Kateřina Strnadová

předseda volební komise:

Petr Šeda

 

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY (uvedení na hlasovacím lístku):

Fischerová Kateřina

Hazlbauer Jan

Holečková Marcela

Lorenc David

Pavel Vítězslav

Raibrová Lucie

Šedová Michaela

Štefková Jaroslava

Štědrá Alžběta

 

VOLBY Z ŘAD OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ (zákonní zástupci nezletilých žáků): 

celkem hlasovalo 111 voličů z 801 možných.

 

Průběh voleb:

volby proběhly v souladu s „Volebním řádem školské rady při Základní škole Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 19  a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a na základě usnesení její rady ze dne 14. 4. 2015 - volební řád Školské rady při Základní škole Praha - Kbely (dále jen „škola“).

 

VÝSLEDKY VOLEB do Školské rady ZŠ Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00:

volby byly prohlášeny za neplatné. 

 

Důvod prohlášení voleb za neplatné:

součet odevzdaných hlasů zúčastněných oprávněných voličů byl nižší, než je minimální stanovený podíl z celkového objemu oprávněných voličů.

 

ZÁVĚR a stanovený nový termín:

na základě proběhlých neplatných voleb se stanovuje nový termín voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady na 14. ledna 2020  v době od 16 do 18 hodin ve třídě 9. B - přízemí hlavní budovy. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustanovený tříčlenný přípravný výbor.

 

Děkujeme za vaši účast.