VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Publikováno: 14. 1. 2020

Dnes 14. ledna 2020 proběhly volby zástupců nezletilých žáků do Školské rady Základní školy Praha Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00. 

 

  • PRŮBĚH VOLEB

volby proběhly v souladu s „Volebním řádem školské rady při Základní škole Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 19  a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a na základě usnesení její rady ze dne 14. 4. 2015 - volební řád Školské rady při Základní škole Praha - Kbely (dále jen „škola“).

 

  • KONTROLA VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Před  zahájením voleb byla volební schránka řádně zapečetěna.  V 1600 hod. byla zkontrolována členy volební komise a tím byly volby zahájeny. Odpečetění volební schránky proběhlo po skončení voleb. V souladu s aktuální legislativou a za přítomnosti všech členů volební komise byly hlasovací lístky sečteny. Počet hlasovacích lístků souhlasil s počtem oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a byli volební komisí zaznamenáni v seznamech zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

  • VOLEBNÍ KOMISE

členové volební komise: Jana Březinová, Kateřina Škořepová, Kateřina Strnadová  

předseda volební komise: Petr Šeda

 

  • KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY (uvedení na hlasovacím lístku):

Fischerová Kateřina, Hazlbauer Jan, Holečková Marcela, Lorenc David, Pavel Vítězslav, Raibrová Lucie, Šédová Michaela, Štefková Jaroslava a Štědrá Alžběta.

 

  • VOLBY Z ŘAD OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ (zákonní zástupci nezletilých žáků): 

Celkem ve druhém kole voleb do Školské rady Základní školy Praha - Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00  Praha 19 hlasovalo 160 oprávněných voličů z celkového počtu 803 uvedených v seznamu poskytnutému volební komisi.

 

  • VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY:

Na základě ustanovení Volebního řádu do Školské rady při Základní škole Praha – Kbely, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 19 jsou volby NEPLATNÉ.

Volební komise po vyhotovení Zápisu o provedení a výsledcích voleb do Školské rady zapečetila veškeré dokumenty a materiály, které byly v průběhu voleb použity.  Poté za účasti všech členů informovala o výsledcích voleb ředitele školy Mgr. Bc. Květoslava Přibila.

 

  • ZÁVĚR

15. ledna 2020 proběhne setkání ředitele školy s volební komisí. Na tomto setkání bude dle aktuální právní legislativy a volebního řádu stanoven následný proces výběru kandidátů, o kterém vás budeme neprodleně informovat.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci voleb a hlasujícím voličům.

 

 

Přiložené soubory ke stažení