Aktuality


Zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků, níže naleznete seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023. Kódy jsou shodné s těmi, které jste obdrželi při zápisu. Všem přijatým gratulujeme a v září se na děti budeme těšit.   Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky a Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy, případně Usnesení o přerušení správního řízení jsou…

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE | Mezinárodní šetření ICILS  26.4.2022 se účastní žáci třídy 8.A

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE | Mezinárodní šetření ICILS 26.4.2022 se účastní žáci třídy 8.A

  Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL).Jedná se o první mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti – tj. schopnost používat počítače k vyhledávání, vytváření a…