Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 - ZŠ Kbely

Publikováno: 17. 12. 2021

Název projektu: Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 - ZŠ Kbely

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002032

Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Příjemce podpory: Základní škola Praha - Kbely

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.