Operační program Jan Amos Komenský

Publikováno: 17. 5. 2023

Ve školní roce 2022/2023 byl naší ZŠ schválen OPERAČNÍHO PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ. Je to už v pořadí čtvrtý projekt financovaný EU, kterého se škola účastní. Jeho hlavním cílem je podpora a rozvoj znalostí a dovedností žáků základní školy.

 

 

Projekt je zaměřen hlavně na využití a podporu inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti, a to především:

  • projektová výuka,
  • tandemová výuka,
  • vzdělávání s využitím nových technologií,
  • zážitková pedagogika,
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání,
  • kooperativní učení,
  • kritické myšlení,
  • dramatizace,
  • interaktivní hry,
  • financování spec. ped, školní psycholog, dvojjazyčný asistent pedagoga.

Dalším cílem projektu je snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem, podpora jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Součástí  projektu je i vzdělávání pedagogů, podpora jejich osobnostního i profesního růstu formou seminářů i pomocí vzájemné spolupráce mezi nimi.