Newsletter č. 15

Publikováno: 10. 3. 2024

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

i ve druhém pololetí se na naší škole děje spousta zajímavých věcí. Pojďme se na některé z nich společně podívat.

Řešitelé biologické olympiády

 

Škola teď žije přípravami na Den otevřených dveří, který pořádáme ve čtvrtek 14. března. Chystáme pro budoucí prvňáčky zábavnou hru Po stopách školy, která je provede celou školou a představí naše učitele, učebny a metody výuky. Zveme také vás - rodiče našich stávajících žáků, abyste se podívali, co je na škole nového, jak s dětmi pracujeme, poznali učitele svých dětí a mohli se nás na cokoliv zeptat.

Na Den otevřených dveří navazují zápisy do prvních tříd, které máme vypsány na 3. a 4. dubna. Na našich webových stránkách jsme již zveřejnili informace k zápisu: https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/informace-k-zapisu-do-1-trid-pro-skolni-rok-2024-2025.1905. Počty přijímaných dětí jsou stanovené tak, abychom dokázali přijmout všechny kbelské zájemce. Pro naše budoucí prvňáčky děláme ve spolupráci s mateřskými školami představení školy. V úterý 5. března si tak mohli školu prohlédnout a vyzkoušet si, jaké to je v první třídě. Pro jejich rodiče pak chystáme několik setkání, kde se dozví vše, co potřebují o naší škole vědět. První z nich povede naše kolegyně Jana Březinová dne 19. března.

Jsme otevřenou školou, která komunikuje s rodiči a chce reagovat na to, co je zajímá nebo trápí. Vnímáme potřebu vás - rodičů žáků z prvního stupně získat více informací o tom, co vaše děti čeká na stupni druhém. Proto chystáme informativní schůzku ve středu 10. dubna od 17:00 v prostorách jídelny na staré budově. Dozvíte se informace o povinně volitelných předmětech, výuce cizích jazyků, možnosti zapojení žáků do projektů, olympiád a sportovních soutěží, a také, jak připravujeme své deváťáky na přijímací řízení na střední školy.

Projektem, do kterého se od letošního školního roku mohou žáci druhého stupně zapojit, je úplným nováčkem ERASMUS+. Program je určený pro žáky sedmých a osmých tříd a nečekali jsme, jaký zájem o něj bude. Po náročném výběru jsme sestavili tým dvaceti žáků, kteří pojedou na dva týdenní studijní pobyty do Berlína. První průzkumníci již vyráží dnes, držme jim prosím palce.  

Pokračujeme také v přípravě našich deváťáků na přijímací řízení na střední školy. V únoru jsme pomohli všem rodičům, kteří o to projevili zájem, s vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a stále jim pomáháme, když se vyskytne nějaký problém. Deváťáci si mohli v pátek 8. března vyzkoušet již čtvrté přijímačky nanečisto. Mají tak představu, kolik bodů získávají, zda se lepší a jak se pohybují ve srovnání se svými vrstevníky u nás ve škole.

Studijní projekty nejsou jedinou možností, jak se mohou naše děti zapojit do dění ve škole. Stále populárnější je školní časopis Konev, který píšou sami žáci pod vedením Dušana Hrazdíry. Časopis se prodává ve škole, a aby byl přístupnější i pro rodiče, naleznete ho na našich webových stránkách: https://www.skola-kbely.cz/zaci/skolni-casopis-konev.

Nejsme jen školou otevřenou, ale chceme být i školou bezpečnou. S ohledem na nedávné tragické události na FF UK řešíme zvýšení bezpečnosti na naší škole. Vidíme rezervy v systému vyzvedávání dětí ze školní družiny. Pracujeme na zavedení elektronického čipového systému pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Spuštění testovacího provozu tohoto systému plánujeme od května, a od září 2024 přejdeme na plný režim. Výhodou je bezpečnost předávání dětí, kdy do systému má přístup jen zákonný zástupce, který přímo komunikuje s vychovatelkou ze ŠD.

V rámci zvýšení bezpečnosti všichni zaměstnanci školy absolvovali školení, které vedl Martin Svozil, dlouholetý příslušník bezpečnostních sil. Školení, které jsme měli v únoru a v březnu ve třech termínech, bylo zaměřené na vniknutí agresora do budovy školy, na to jak se zachovat a ochránit své žáky a sebe. Doufáme, že to nebudeme potřebovat, ale nechceme nic podcenit.

Přeji vám krásné již téměř jarní dny a budu se těšit, že se ve čtvrtek potkáme na Dni otevřených dveří.

Za celé vedení školy

Eva Kulichová