TV Kbely | celostátního týdne knihoven se zúčastnily i naše 4. třídy

Publikováno: 13. 10. 2021

Týden knihoven je největší společnou událostí českých knihoven, která probíhá po celé České republice v první polovině října. Tento největší knihovnický happening každoročně láká na celou řadu společných i dílčích akcí, které se od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti i samotných knihovníků. Novým uživatelům nabízí řada knihoven v tomto týdnu bezplatnou registraci a těm stávajícím například mimořádnou amnestii, která promíjí pokuty za opožděné vrácení knih.

Každý ročník má jiné téma, jež upozorňuje na konkrétní oblast knihovnických služeb, práci knihovníků či úlohu knihoven, která je i v dnešním digitálním světě nezastupitelná. V minulosti se Týden knihoven věnoval například knihovnám českých muzeí, lékařským bibliotékám či tématům s motty jako „Knihovna mého srdce" či „Zažijte knihovnu jinak".

 

Třídy 4.A, 4.B, 4.C a 4.D navštívily naší městskou knihovnu Kbely.

 

 

Cílem celostátní akce, je:

  • podpora knih a čtenářství i nabídka atraktivního využití volného času.
  • ukázat knihovnu jako dynamicky se rozvíjející vzdělávací a informační instituci, jako příjemnou i užitečnou alternativu trávení volného času.
  • podpořit společenský význam a prestiž čtení.

 

Tématem, který se v českých knihovnách propaguje po celý letošní rok a promítne se i do programu tohoto týdne, je udržitelnost.

 

Žáci 4. ročníků namalovali a nakreslili obrázky, které při

náštěvě osobně předali paní knihovnici.

 

 

DĚKUJEME :)