#JSEMLASKAVEC - 5.D se zapojila do projektu

Publikováno: 27. 11. 2023

Děti ze třídy 5. D již mnohokrát prokázaly, že mají srdce na správném místě. Letos se poprvé rozhodly zapojit do projektu "Jsem laskavec" a tak měly možnost vyzkoušet si, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Děti se rozdělily do několika týmů, každý z nich si vybral nějakou osobnost nebo skupinu lidí ze školy a společně se domluvily, jak jim svou laskavost projeví. V době od 7. do 13. listopadu jste tak mohli v naší škole potkávat skupinky dětí, které obcházely paní kuchařky (samozřejmě i s panem kuchařem), paní uklízečky, pány školníky, speciální pedagožky, paní recepční, správce počítačové sítě a chybět samozřejmě nemohla také paní ředitelka. Jejich aktivita vyvrcholila v pondělí 13. listopadu, kdy slavíme Světový den laskavosti.

Nejčastěji děti obdarovávaly vlastnoručně upečenými dobrotami, vždy však přidaly poděkování a ocenění, vyrobené přání, někdy i vlastní básničku nebo nabídly svou pomoc. Největší odměnou jim bylo neskrývané překvapení, radost a dojetí těch, kterým přišly poděkovat. Pokud se chcete o tomto krásném projektu dozvědět více, veškeré informace naleznete na www.jsemlaskavec.cz.