Základní desatero budoucího prvňáčka

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

 

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

 

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

 

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

 

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

 

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

 

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

 

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku