Způsob podání žádosti o přijetí do 1. třídy:

Velice rádi oznamujeme, že po dvou letech elektronického zápisu můžeme letos budoucí prvňáčky pozvat přímo do školy a uspořádat zápis prezenční formou.

 

Po velmi dobrých zkušenostech s aplikací Zápisy Online jsme se rozhodli v letošním školním roce pro následující kombinaci – motivační část zápisu proběhne prezenčně v budově školy a formální část, tedy vyplnění přihlášky, elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online.

 

Termín zápisu

6. 4. a 7. 4. 2022  v době od 14 do 18  hodin

v nové budově Základní školy Praha – Kbely (vchod z ulice Toužimská).

 

K zápisu si, prosím, přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

U zápisu bude také přítomna psycholožka z PPP pro Prahu 3 a 9 Mgr. Tereza Kolečková, po oba dny v době od 14 do 17 hodin.

Elektronický zápis bude umožněn od 1. 4. 2022 (0:00 hodin) do 5. 4. 2022 (24:00 hodin). Na tomto odkazu si pro své dítě vyplníte elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání:

Není důvod se ničeho obávat, žádost podáváte elektronickou formou z pohodlí svého domova. V určeném termínu (1. 4. – 5. 4. 2022) kliknete na webových stránkách školy na odkaz na elektronickou přihlášku a zobrazí se formulář.

 

Elektronická přihláška je intuitivní dvou krokový formulář. 

V prvním kroku rodiče vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a zákonného zástupce.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a po udělení souhlasu s jejich zpracováním, si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu a odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky. Vytištěnou přihlášku vyplňte, vytiskněte si ji a podepsanou přineste k zápisu do školy ve vybraném termínu (6. dubna nebo 7. dubna 2022 ve vámi zvoleném čase a místnosti).

Ve spodní části Žádosti je rubrika Volitelné položky, do které v případě zájmu můžete uvést poznámku či přání, například zájem o třídu s programem Začít spolu, jednoho kamaráda jako budoucího spolužáka ve třídě aj. Bližší informace o vzdělávacím programu Začít spolu naleznete v příloze.

K povinné školní docházce od školního roku 2022/2023 hlaste děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2022/2023, tedy narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Prosíme zákonné zástupce žáků z nespádových oblastí, aby podali žádost také na své spádové škole a informovali ji o účasti na zápisu na naší škole. Zjednoduší tím administraci zápisu a urychlí rozhodování ředitelů. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.